Paweł

Paweł ma trzynaście lat, ale chodzi do ósmej klasy, bo wcześniej poszedł do szkoły. W przyszłości zamierza skończyć szkołę budowlaną i pracować na budowie. Najsmutniejsze momenty w jego życiu to koniec każdych wakacji. W spektaklu Glutaria powstałym w ramach RePrezentacji. Nowa edukacja zagrał lisa Edzia.