Špela Petrič

Špela Petrič to mieszkająca w Lublanie i Amsterdamie artystka nowych mediów wykształcona w dziedzinie nauk przyrodniczych. Uzyskała stopień doktora biologii, a obecnie pracuje jako badaczka na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. W swej praktyce artystycznej łączy nauki przyrodnicze z „mokrymi” metodami biomedialnymi i performance’em. Krytycznie bada granice antropocentryzmu na drodze działań wielogatunkowych. Planuje eksperymenty artystyczne nawiązujące osobliwe relacje, które mają odsłonić ontologiczne i epistemologiczne podwaliny naszych (bio)technologicznych społeczeństw. W swych pracach koncentruje się na rekonstruowaniu i wykorzystywaniu na nowo metodologii naukowej w kontekście zjawisk kulturowych, dążąc jednocześnie do zbudowania egalitarnego i krytycznego dyskursu mieszczącego się między sferą ekspercką a sferą publiczną. Petrič otrzymała kilka nagród, w tym White Aphroid Award za wybitne osiągnięcia artystyczne (Słowenia), Bio Art and Design Award (Holandia) oraz Award of Distinction na Prix Ars Electronica (Austria).