Marta Petrusewicz

Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim u Witolda Kuli, należała do środowiska Komandosów, emigrowała w 1969. Ukończyła studia z historii gospodarczej na uniwersytecie w Bolonii. Wykładała na Universita della Calabria, Harvard University, Princeton University i City University of New York. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną włoskiego Południa oraz historią porównawczą europejskich peryferiów (Irlandii, Norwegii, ziem polskich i Królestwa Obojga Sycylii). Jest autorką m.in. książek: „Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell’Ottocento” (1989; wyd. ang.: „Latifundium: Moral Economy and Material Life in a 19th-Century Periphery”, 1996), za którą otrzymała Premio Sila; „Un sogno irlandese: la storia di Constance Markiewicz comandante dell’IRA (1868−1927)” (1998, wyd. polskie: „Irlandzki sen: Życie Konstancji Markiewiczowej – komendantki IRA (1868-1927)”); „Come il Meridione divenne una Questione” (1998). Po polsku ukazało się również „Społeczeństwo przeciwko państwu. Chłopskie rozbójnictwo w południowych Włoszech” (2019).