Aleksandra Rajska

Psycholożka, pedagożka teatru i edukatorka, arteterapeutka, wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (przedmioty: arteterapia, drama, muzykoterapia, emisja głosu), aktorka (Teatr Studyjny). Ukończyła roczne szkolenie w zakresie psychodramy i psychoterapii muzycznej prowadzone przez Klinikę Nerwic Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, absolwentka Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w ASSITEJ w Warszawie. Ukończyła moduł producent/kurator wydarzeń artystycznych w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych, prowadzonego przez Uniwersytet SWPS a także pedagogikę teatru w IKP na Uniwersytecie Warszawskim. Jako pedagog teatru współpracuje z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. Stale współpracuje z Działem Edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.