Michał Rauszer

Kulturoznawca i antropolog. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach koncentruje się na analizie oporu kulturowego, buntów ludowych oraz tożsamości kulturowej. Jest autorem Siły podporządkowanych oraz Homo Frajer. Nieświadome wymiary kultury.