Wojtek Rodak

Student reżyserii teatralnej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. W teatrze współpracował jako asystent m.in. z Michałem Borczuchem. Swoje projekty realizował w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu („Żeglarz”) oraz w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie („Wnętrze”). Odbywał rezydencję artystyczną w ramach projektu Sopot Non-Fiction. W swojej praktyce artystycznej wciąż poszukuje własnego języka i form ekspresji – choć jak sam przyznaje – bliskie są mu tematy społecznie zaangażowane, queer art czy działania konceptualne w zakresie performansu i sztuki nowoczesnej.