Jakub Rok

Aktywista, badacz, absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Od 2010 r. jest pracownikiem EUROREG-u. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zlecanych m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadził badania w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Brał udział w konferencjach międzynarodowych m.in. w Polsce, Islandii, Hiszpanii, Niemczech i Turcji. Współtworzy Obóz dla Puszczy.