Hałda rokitnikowa

W Konińskim Zagłębiu Węglowym, kopalnie odkrywkowe prowadzą do degradacji i modyfikacji krajobrazu, wysychania jezior, powstawania hałd pokopalnianych oraz wysiedlania całych miejscowości. Chociaż wydobycie skazane jest na porażkę – złóż wystarczy jedynie na kolejnych 30 lat, a już dziś wydobycie staje się coraz mniej opłacalne – nie istnieje żaden spójny plan na przyszłość po węglu. Pytanie, jak przeprowadzić sprawiedliwą transformację nadal pozostaje otwarte. Hałda rokitnikowa to inicjatywa wychodząca z propozycją wymyślenia charakteru regionu na nowo, wykorzystując komercyjny i wizerunkowy potencjał rokitnika – rośliny bujnie porastającej tereny pokopalniane, która doskonale radzi sobie na wyjałowionych gruntach. Rokitnik jest jednocześnie rośliną nazywaną „supefoodem”, bogatą w witaminę C i antyoksydanty. Hałda rokitnikowa to próba uczynienia z rokitnika nowego symbolu regionu oraz stworzenie linii lokalnych produktów opartych na jego owocach zebranym z hałd poodkrywkowych. Hałda rokitnikowa to projekt artystyczny oraz realnie działająca inicjatywa założona przez artystkę wizualną Dianę Lelonek, obecnie produkująca i sprzedająca dżemy i soki. Oferuje pozytywną wizję rozwoju dla zdegradowanego regionu, z której mogliby skorzystać mieszkańcy, jednocześnie problematyzując kategorie zielonej i świadomej konsumpcji.