Natalia Romik

Absolwentka nauk politycznych, designerka, artystka, członkini SARP. Uzyskała tytuł doktora na Bartlett School of Architecture UCL – tytuł pracy: „Pożydowska architektura nie-pamięci w dawnych sztetlach”. Obecnie stypendystka programu Gerda Henkel Stiftung. Jej główne pole działań artystycznych i naukowych to styk sztuki i architektury oraz po-żydowska architektura pamięci, które zrealizowała m.in. w projektach: „Stardust” w ramach festiwalu „The Knot” w Warszawie i Berlinie, performance „Predator”, performance „What Makes You Horny and Itchy in Architecture?” na festiwalu „PARADE. Critical Practice” w Londynie, „Nomadyczne Archiwum Sztetla” czy „Dreamcatcher – mobilna sauna” podczas dwóch edycji Roskilde Festival w Danii. Stypendystka programów naukowych, m.in. Stypendium Ministra Kultury 2012 na projekt „Żydowska architektura (nie)pamięci na Śląsku”, London Arts and Humanities Partnership na studia doktoranckie. W ramach pracowni Nizio Design (od 2007 do 2014) – konsultantka m.in. designu ekspozycji stałej POLIN, Galerii XIX w., współautorka rewitalizacji synagogi w Chmielniku. Designerka i kuratorka (wraz z Justyną Koszarską-Szulc) wystawy czasowej „Obcy w domu. Wokół Marca 1968” w POLIN. Członkini architektonicznego kolektywu SENNA.