Anna Rosińska

Socjolożka pracy domowej i opieki.

Pracuje na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji w ramach stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie finansowanego przez Komisję Europejską. Prowadzi badania pozycji białych pracowników nie będących migrantami w sektorze pracy domowej w Stanach Zjednoczonych i Włoszech, oraz wpływu pandemii COVID-19 na pracę domową i opiekuńczą. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Badała sektor usług domowych we Włoszech, w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Autorka książki „(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej” na temat pracy niań, opiekunek osób starszych i osób sprzątających w okresie powojennym w Polsce (2016, Wydawnictwo UMK, pod nazwiskiem Kordasiewicz). Współautorka wraz z A.Radziwinowiczówną i W.Kloc-Nowak książki „Ethnomorality of care. Migrants and their aging parents” (2018, Routledge).

Prowadzi profil o badaniach pracy domowej i opiekuńczej.

W badaniach opieki i pracy domowej interesują ją relacje społeczne, odtwarzanie, podtrzymywanie i konstruowanie nierówności, perspektywa intersekcjonalna i aktywizm pracowniczy grup zmarginalizowanych na rynku pracy.