Marcin Rzeszutek

Dr hab., adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niemal całą swoją karierę naukową poświęcił badaniom psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania osób zakażonych wirusem HIV w Polsce. Bada zarówno negatywne strony życia zakażonych wirusem HIV pod postacią zaburzenia po stresie traumatycznym (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD), jak i – paradoksalnie – pozytywne aspekty życia w tej chorobie, które składają się na fenomen potraumatycznego wzrostu (ang. posttraumatic growth, PTG). W ramach dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki analizuje obecnie determinanty dobrostanu psychologicznego osób zakażonych wirusem HIV, a także czynniki odpowiedzialne za stygmatyzację tej grupy chorych. Pracuje również klinicznie jako psychoterapeuta Gestalt w prywatnym gabinecie.