Odile Bernard Schröder

Fotografka, autorka filmów, obiektów, instalacji. Pracę z fotografią zaczęła w wieku 16 lat w renomowanych paryskich laboratoriach fotograficznych, gdzie uczyła się zawodu laborantki i wykonywała czarnobiałe odbitki. Kontynuowała doświadczenia na terenie fotografii profesjonalnej jako fotografka studyjna oraz prasowa. Od 1992 r. poświęca się wyłącznie własnej pracy twórczej, rozpoczętej już w latach 80. Prace tego okresu wpisują się w tradycję fotografii ulicznej o akcentach konceptualnych i humanistycznych. W kolejnych dekadach cykle dotyczące spraw społecznych stają się bardziej aluzyjne, często posługując się metonimią. Okres ten łączy się także z nadaniem pracy w ciemni większej roli w interpretacji, jak również w samym komponowaniu obrazu. Powstają prace wykorzystujące alternatywne procesy fotograficzne, dawne techniki oraz samą chemię fotograficzną (fotogramy, cyjanotypie, cliché-verre, chemigramy), które bliskie są formalnie abstrakcji geometrycznej oraz malarstwu gestu i poruszają tematy instrospekcyjne czy mistyczne. Równocześnie artystka nie opuszcza terenu figuracji, wykonując antropomorficzne artefakty, które następnie fotografuje. Często używa starych papierów fotograficznych czy estetyk minionego wieku, które łączy ze współczesnymi interfejsami graficznymi, podkreślając w ten sposób łatwowierność wobec fotografii, trwającej w dobie rewolucji cyfrowej. W 2017 r. rozpoczyna cykl, komentujący ostatnią kampanię prezydencką we Francji i towarzyszący jej strumień obrazów, przez pryzmat ezoteryki (Jak zaszyfrowane lustro, 2017-2018). Artystka regularnie współpracuje z projektantami mody oraz z muzykami. Jej prace znajdują się w kolekcji Bibliothèque Nationale de France w Paryżu oraz w kolekcjach prywatnych.