Aleksander Schwarz

Ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, gdzie pracuje jako specjalista ds. prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne, prowadzi poszukiwania grobów Żydów z czasów Zagłady, w oparciu o zgodne z Halachą nieinwazyjne metody badań. Uczeń profesora Karczewskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie interpretacji badań (danych) georadarowych oraz współpracownik dr inż. Sebastiana Różyckiego z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie synchronizacji archiwalnych map i interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych. Opiniuje projekty upamiętnień oraz prac konserwacyjnych i archeologicznych w byłych obozach Zagłady, a także sprawuje nadzór nad ich przebiegiem. W tym w latach 2002-2003 nadzorował budowę Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (Oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku), a od 2012 roku jest członkiem zespołu archeologicznego Wojciecha Mazurka badającego teren byłego obozu Zagłady w Sobiborze, w związku z realizacją budowy upamiętnienia.