Monika Seyfried

Monika Seyfried jest projektantką interakcji podejmującą zagadnienia z zakresu nauki, etyki i przyszłości. W swych badaniach skupia się na tym, w jaki sposób żywe systemy i świat przyrody mogą nam pomóc w określeniu nowych perspektyw dla przyszłych technologii i ekosystemów. Interesuje się przede wszystkim rolą etyki w procesie projektowania. W ostatnich latach brała udział w projektach badawczych Komisji Europejskiej, w ramach których zajmowała się dziedzictwem krytycznym, przyszłością energii termojądrowej oraz etyką i technologią. Współpracowała z takimi instytucjami jak London School of Economics, Uniwersytet w Newcastle i IT University w Kopenhadze.

W swojej pracy projektowej Monika łączy nowe technologie, media cyfrowe i środowisko naturalne, tworząc interaktywne przestrzenie oferujące bogactwo doznań zmysłowych. Szczególnie interesuje ją budowanie doświadczeń zanurzeniowych i światów mieszanej rzeczywistości, które łączą to, co cyfrowe, z tym, co fizyczne, pracę z myślą spekulatywną, a eksperymentowanie z podejściami projektowymi. W swojej najnowszej pracy bada, w jaki sposób design, sztuka i nauka, a zwłaszcza biotechnologia, mogą tworzyć wciągające przestrzenie do kreowania nowych przyszłości.

Monika jest także edukatorką. Prowadzone przez nią kursy opierają się na dokładnych badaniach i pracy projektowej w dziedzinach kreślenia pejzaży przyszłości (futurescaping), etyki i klimatu, a także na technikach prototypowania, wizualizacji danych, opowiadania historii i projektowania wystaw. Jej podejście do nauczania polega na tworzeniu atmosfery otwartego dzielenia się i uczenia, w której studentów i uczestników zachęca się do wspólnego kształtowania zajęć i informowania o ich przebiegu. Prowadzi zajęcia w rozmaitych instytucjach, m.in. Copenhagen Institute of Interaction Design, Design Academy w Eindhoven, Hyper Island i The Danish National School of Performing Arts w Kopenhadze.