Aleksandra Stańczak

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalistka psychoterapii uzależnień, od 16 lat pracuje z użytkownikami substancji psychoaktywnych. Koordynatorka Zintegrowanego Centrum Pomocy i Redukcji Szkód Drop-in Warszawa. Współautorka badań naukowych poświęconych użytkowaniu substancji psychoaktywnych.