Marek Styczyński

Mgr inż. leśnictwa, ekspert w dziedzinie ekologii terenów górskich, zawodowo zajmuje się gatunkową ochroną roślin i zwierząt, rezerwatami przyrody i europejską siecią obszarów Natura 2000. Specjalizuje się w etnobotanice i permakulturze.

Jest autorem i współautorem przewodników po Karpatach (Słowacja, Spisz, Stary Sącz) oraz książek: Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów (Ruthenus, 2012), Vággi Várri. W tundrze Samów (Alter, 2013) i Ucho jaka. Muzyczne podróże od Katmandu do Santa Fe (Bezdroża, 2003) oraz wielu projektów i publikacji fachowych.

Od trzech dekad zajmuje się eksperymentalną muzyką elektroakustyczną i nową muzyką rytualną, którą prezentował m. innymi w USA, UK, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, a która została udokumentowana kilkudziesięcioma płytami.

Razem z żoną – dr hab. profesorką UJ Anną Nacher od 2014 roku prowadzi permakulturowy Ośrodek Praktyk Bioregionalnych BIOTOP Lechnica na słowackim Zamagurzu.

Mieszka w Lechnicy (Słowacja) i w Krakowie.

Blogi autorskie:
www.magiccarpathians.com
 www.biotoplechnica.eu