Jenna Sutela

Jenna Sutela to artystka mieszkająca w Berlinie i Finlandii. Pracuje ze słowami, dźwiękami i innymi żywymi mediami, takimi jak bakterie Bacillus subtilis nattō czy „wielogłowy” śluzowiec Physarum polycephalum. Jej prace audiowizualne, rzeźby i performance’y mają na celu rozpoznanie momentów społecznej i materialnej – częstokroć technologicznej – niepewności i zareagowanie na nie. Prace Suteli prezentowano w muzeach i ośrodkach sztuki na całym świecie, m.in. w Muzeum Guggenheima w Bilbao, Moderna Museet, Serpentine Galleries, a ostatnio na Biennale w Szanghaju i Biennale w Liverpoolu. W latach 2019–2021 była artystką wizytującą przy MIT Center for Art, Science & Technology (CAST).