Piotr Tubelewicz

Mgr socjologii i licencjat z historii (Uniwersytet Warszawski). Członek Zarządu Fundacji Polityki Społecznej PREKURSOR, prezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, radny i sekretarz Rady Osiedla Wierzbno, członek sądu koleżeńskiego MJN. Pracuje jako ekspert doradzający samorządom, badacz, szkoleniowiec (np. dla służby celnej, czy pracowników zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego), profilaktyk, streetworker i partyworker.