Ada Tymińska

Studentka sztuk społecznych w Instytucie Kultury Polskiej oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji. Zaangażowana w działalność Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Chlebem i Solą. Uczestniczyła w projekcie „Sąsiedztwo. Granice bliskości” Strefy Wolnosłowej, w ramach którego pracowała z dziećmi mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców. Współkoordynuje cykl warsztatów krawieckich „Nitka Prosta”. Zajmuje się działalnością naukową w dziedzinie kulturoznawstwa oraz pracuje w organizacji pozarządowej, gdzie wspiera osoby dotknięte przemocą domową.