Hanna Wielgus

Należy do trzeciego pokolenia warszawskich działkowców. Od zawsze zaangażowana w ruch działkowy, pełniła różne funkcję w zarządach i komisjach ogrodowych, angażowała się też w działania społeczne, kulturalne i aktywistyczne. Jej działka znajduje się w najstarszym na Mazowszu, założonym w 1902 roku ogrodzie im. Obrońców Pokoju w Warszawie.