Jacek Zwierzyński

Historyk sztuki, pod kierunkiem dr hab. Agaty Jakubowskiej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu przygotowuje rozprawę doktorską
poświęconą relacji medium sylwetki i rasy/rasizmu w sztuce amerykańskiej 1. poł. lat 90. XX w. Od 2018 r. odpowiada za dział wydawnictw Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Współorganizator wystawy badawczej „Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK” (2019), współredaktor podsumowującej ją książki pod tym samym tytułem (2020).