Oświadczenie Biennale Warszawa

Biennale Warszawa sprzeciwia się treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego oraz solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy protestują przeciw pozbawieniu Polek prawa do decydowania o swoim życiu i zdrowiu. Wspieramy Strajk Kobiet, przyłączamy się do obywatelskiego protestu oraz sprzeciwiamy arogancji i autorytarnym praktykom władzy, która nie tylko podejmuje decyzje wbrew woli większości obywatelek i obywateli w sposób niedemokratyczny, ale w środku pandemii eskaluje konflikt, narażając ich zdrowie.