Oświadczenie współpracowniczek i współpracowników Biennale Warszawa
4.06.2020

Jako osoby współtworzące program Biennale Warszawa – autorki i autorzy projektów, ich uczestnicy i uczestniczki – stanowczo i z całą mocą protestujemy przeciwko politycznej nagonce wymierzonej w Biennale, a pośrednio we władze Warszawy.

Stanowczo i z całą mocą sprzeciwiamy się wysuwanym przez polityków i rządowe media oskarżeniom i groźbom pod adresem Biennale – instytucji kultury prowadzącej program artystyczny, edukacyjny i badawczy, który służy poszerzaniu debaty publicznej i wprowadzaniu w obieg nowatorskich idei, a zarazem instytucji konsekwentnie stojącej na gruncie wartości takich jak równość, różnorodność, sprawiedliwość społeczna, ekologia, sprzeciw wobec przemocy i dyskryminacji.

Stanowczo i z całą mocą sprzeciwiamy się szerzeniu kłamliwych informacji i bzdurnych oskarżeń pod adresem Biennale Warszawa, używaniu ich w kampanii wyborczej i rozgrywkach politycznych oraz wykorzystywaniu wizerunków uczestników i uczestniczek projektów artystycznych Biennale w zmanipulowanym przekazie.

Stanowczo i z całą mocą sprzeciwiamy się wykorzystywaniu tragicznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych – burzliwych protestów społecznych wywołanych zamordowaniem George’a Floyda przez policję w Minneapolis i bezpodstawnego zrzucania odpowiedzialności za zamieszki przez prezydenta Donalda Trumpa na Antifę – do atakowania osób, instytucji i organizacji, które podejmują działania antyfaszystowskie i antyrasistowskie w Polsce.

Wreszcie stanowczo i z całą mocą sprzeciwiamy się podważaniu wartości, które legły u podstaw tożsamości Polski jako niepodległego i demokratycznego państwa: wolności tworzenia, swobody debatowania, solidarności z krzywdzonymi i kategorycznej niezgody na jakąkolwiek przemoc.

Warszawa, 4 czerwca 2020

Podpisani:
Szymon Adamczak, artysta, dramaturg
dr Agata Adamiecka-Sitek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
dr Teodor Ajder, współzałożyciel i redaktor „Mamałygi Warszawskiej”
dr hab. Monika Bakke, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny
Wiesław Bartkowski, Wydział Projektowy oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
dr Joanna Bednarek, filozofka, pisarka
Edwin Bendyk, dziennikarz i publicysta, tygodnik „Polityka”
Marek Beylin, publicysta
dr Marta Bryś, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Paweł Bukowski, London School of Economics and Political Science
dr Anna R. Burzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i redakcja „Didaskaliów”
Olga Byrska, European University Institute
Max Cegielski, dziennikarz i pisarz
Ewa Chomicka, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
dr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN
Anna Dąbrowska, prezeska stowarzyszenia Homo Faber
Michał Dąbrowski, projektant graficzny
Maja Demska, kuratorka, projektantka
Aneta Derkacz, ekonomistka
Anna Dzierzgowska, nauczycielka
dr Maja Dobiasz-Krysiak, antropolożka kultury i edukatorka kulturowa
dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
dr Sandra Frydrysiak, Instytut Nauk Humanistycznych, Uniwersytet SWPS
Jakub Gawkowski, kurator, Muzeum Sztuki w Łodzi
Aneta Głowacka, Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny
Marek Golonko, kooperatysta
Karol Grygoruk, fotograf dokumentalny, Instytut Twórczej Fotografii w Opavie
Inga Hajdarowicz, Uniwersytet Jagielloński
Anka Herbut, dramaturżka, badaczka
Julia Holewińska, dramatopisarka
dr Łucja Iwanczewska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aleksandra Jach, kuratorka, edukatorka, historyczka sztuki
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Kalwat, reżyserka teatralna
Agata Kiedrowicz, projektantka, kuratorka, edukatorka
dr hab. Witold Klaus, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN
Michał Kmiecik, reżyser, dramatopisarz, dramaturg
Dominika Korzeniecka
dr hab. Beata Kowalska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Socjologii
dr hab. Joanna Krakowska, prof. Instytutu Sztuki PAN, Zakład Historii i Teorii Teatru
dr hab. Michał Kuziak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki
Aneta Kyzioł, dziennikarka, tygodnik „Polityka”
dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Andrzej Leśniak, Instytut Badań Literackich PAN
Małgorzata Minchberg, Pole Sztuki, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr Małgorzata Miśniakiewicz, historyczka sztuki i kuratorka
dr hab., prof UJ Jakub Momro, Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
dr hab. Piotr Morawski, Instytut Kultury Polskiej UW; redakcja miesięcznika „Dialog”
dr hab. Paweł Mościcki, prof. Instytutu Badań Literackich PAN, Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
dr Karol Nepelski, Akademia Muzyczna w Krakowie, Katedra Kompozycji
dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filozoficzny
Roman Pawłowski, pełnomocnik dyrektora do spraw programu TR Warszawa
dr Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN
Aleksandra Rajska, pedagożka teatru, edukatorka
dr hab. Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Alicja Rogalska, artystka, Goldsmiths College, University of London
Aneta Rostkowska, kuratorka, dyrektorka Temporary Gallery w Kolonii
Stanisław Ruksza, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
Janek Simon, artysta multimedialny
dr Agata Siwiak, Instytut Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dominik Skrzypkowski
dr hab. Jan Sowa, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Justyna Sobczyk i zespół Teatru 21
Jan Sobolewski,
aktor, performer
dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej UW
Małgorzata Szczurek, redaktorka naczelna wydawnictwa Karakter
dr Tomasz Szerszeń, Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytutu Sztuki PAN
dr Kuba Szreder, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Katarzyna Szyngiera, reżyserka teatralna
Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiego wydania „Le Monde Diplomatique”
Bartosz Wójcik, freelancer (kultura, nauka)
dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej UW

Bardzo dziękujemy naszym współpracowniczkom i współpracownikom za wsparcie i tę inicjatywę. Jeżeli któraś z osób współtworzących program Biennale Warszawa chce dopisać się do oświadczenia, prosimy o maila (podając imię i nazwisko oraz afiliację) na adres: zapisy@biennalewarszawa.pl.