PRACA
Dołącz do zespołu promotorek i promotorów Biennale Warszawa 2022

Biennale Warszawa szuka osób do zespołu promotorów i promotorek ds. rozwoju publiczności, które będą odpowiedzialne za punkt info oraz sprzedaż biletów, produktów i publikacji, a także pełnić rolę opiekunów i opiekunek wystawy oraz wydarzeń towarzyszących Biennale Warszawa 2022 Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley / Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną (od 3 czerwca do 17 lipca).

Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
Praca w systemie zmianowym, min. 4h dziennie w godzinach otwarcia wystawy:
wtorek–niedziela 12:00–20:00
Wynagrodzenie: 25–30 zł brutto/h (w zależności od pełnionej funkcji)
Preferowana dyspozycyjność: 3–4 razy w tygodniu

Wymagania:
– doświadczenie w pracy z uczestnikami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych;
– zaangażowanie, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
– znajomość profilu działalności Biennale Warszawa

Mile widziane:
– zainteresowanie technologią, sztuką współczesną i tematami społecznymi
– doświadczenie w pracy polegającej na sprzedaży i prowadzenia raportów mile widziane

Prosimy o przesłanie CV oraz kilku słów o sobie na adres komunikacja@biennalewarszawa.pl do 8 maja 2022 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Osoba promotorska/Promotorka/Promotor”.

Prosimy o umieszczenie oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


Administratorem Twoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w procesie rekrutacji. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.