PRACA
Specjalista / Specjalistka ds. komunikacji i promocji

Poszukujemy Specjalisty / Specjalistki ds. komunikacji i promocji

 

Pełen etat, dopuszczalne inne formy zatrudnienia
Umowa na czas określony do 31 sierpnia 2022
Wynagrodzenie: 6 000 zł brutto
Praca od: im wcześniej, tym lepiej
Nabór aplikacji do 18 października 2021

Opis stanowiska

 1. Praca przy wdrażaniu strategii komunikacji Biennale Warszawa 2022,
 2. Koordynacja pracy związanych z projektowaniem graficznym, współpraca przy tworzeniu identyfikacji wizualnej Biennale Warszawa 2022,
 3. Organizacja prac przy powstawaniu wydawnictw Biennale Warszawa 2022 i innych materiałów komunikacyjnych oraz ich efektywna dystrybucja,
 4. Współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami związanymi z działalnością komunikacyjną,
 5. Rezerwowanie i zakup przestrzeni reklamowych,
 6. Sporządzanie i koordynacja harmonogramów działań komunikacyjnych i promocyjnych,
 7. Negocjowanie i przygotowywanie umów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji działań z zakresu komunikacji i promocji zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych) oraz wewnętrznymi procedurami obiegu dokumentów,
 8. Sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola budżetu i rozliczanie działań,
 9. Ścisła współpraca z osobami zaangażowanymi w Biennale Warszawa 2022 zarówno wewnątrz instytucji, jak i zaproszonymi gośćmi i gościniami do współtworzenia tego wydarzenia,
 10. Nawiązywanie relacji i partnerstw oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców działań Biennale Warszawa w zakresie PR i komunikacji
 11. Współredagowanie i administrowanie strony internetowej, Newslettera oraz kanałów w mediach społecznościowych.

Oczekiwania

 1. Wykształcenie humanistyczne lub z obszaru marketingu, komunikacji, PR, zarządzania,
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji lub PR w instytucjach kultury, sztuki i nauki,
 3. Praktyczna znajomość narzędzi i metod pracy PR oraz komunikacyjnych,
 4. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kampanii promocyjnych wydarzeń,
 5. Umiejętność zarówno pracy samodzielnej, jak i zespołowej,
 6. Bardzo dobra organizacja pracy (wielozadaniowość i presja czasu),
 7. Znajomość specyfiki pracy w publicznej instytucji kultury lub miejscu o zbliżonej charakterystyce,
 8. Doskonała znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych.

Informacje o rekrutacji i dokumentach

 1. CV
 2. List motywacyjny z uwzględnieniem działalności Biennale Warszawa
 3. Oświadczenie o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 Dokumenty prosimy przesłać na adres: agnieszka.tiutiunik@biennalewarszawa.pl do 18 października 2021 do godziny 12:00, w temacie umieszczając: „Nabór na stanowisko Specjalisty / Specjalistki ds. komunikacji i promocji”. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi, w celu zaproszenia do rozmowy tylko do wybranych kandydatek i kandydatów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca.

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.