Jak przekazała sekretarz jury dziennikarskiego Monika Midura, komisja po obejrzeniu siedmiu konkursowych spektakli w czasie trwającego od 29 listopada festiwalu przyznała spektaklowi Biennale Warszawa nagrodę główną imienia Joanny Puzyny-Chojki „za najpełniejsze oddanie idei nowego teatru sformułowanej przez Joannę Puzynę-Chojkę oraz myśli przewodniej tegorocznej edycji Festiwalu »Ja i/czy wspólnota«”.

Jury dziennikarskie doceniło nagrodzone przedstawienie także za „aktualność tematu, podjęcie dyskusji nad relacją wspólnota–inny, rozszerzenie tego, co rozumiemy pod pojęciem projektu teatralnego, a także dekonstrukcję sposobów mówienia o polskości zawartej w języku” – czytamy w protokole jury.

Artyści otrzymali także nagrodę finansową w kwocie sześciu tys. zł.