Staff only
Casting

Poszukujemy twórców i twórczyń teatralnych oraz performerek i performerów pochodzenia cudzoziemskiego żyjących w Polsce

Termin składania zgłoszeń: 31 marca 2019 roku

Biennale Warszawa zaprasza aktorki i aktorów, performerki i performerów, pochodzenia cudzoziemskiego żyjących w Polsce, do udziału w castingu do projektu teatralnego. Pomysłodawczynią i realizatorką projektu jest reżyserka teatralna Katarzyna Kalwat.

Polska znajduje się w wyjątkowym momencie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat, za sprawą fali masowej migracji ekonomicznej w Polsce, zachodzą szybkie i radykalne zmiany w strukturze społeczeństwa. Kluczowe zatem staje się zagadnienie tożsamości kulturowej współczesnej Polski i przestrzeni, jaką pozostawia się w niej dla obcokrajowców, imigrantów. Nie istnieją krajowe systemy integracyjne, dzięki którym cudzoziemki i cudzoziemcy mogliby bezpiecznie i stabilnie budować w Polsce swoją przyszłość. Wartości, takie jak otwartość, liberalizm i postępowość nie zawsze idą w tym wypadku w parze z elementarnym doświadczeniem wykluczonych przybyszy, „obcych” próbujących odnaleźć swoje miejsce w Polsce. Dla nas, twórczyń i twórców teatralnych, równie istotne stają się społeczne zmiany znajdujące odzwierciedlenie w przestrzeni kultury: w teatrze i szerzej – na artystycznym rynku pracy. Zjawisko „szklanego sufitu” występuje równie silnie w teatrze i w filmie: bezrobotni aktorzy obcego pochodzenia nie znajdują zatrudnienia w państwowych instytucjach kultury. Teatr, tradycyjnie pojmowany jako przestrzeń zaangażowanej społecznej krytyki, miejsce awangardowych poszukiwań i instytucja walki o wolność, staje się w przewrotny sposób narzędziem umacniania podziałów, które deklaratywnie zwalcza.

Zapraszamy migrantów – artystki i artystów, do wspólnej pracy nad przedefiniowaniem znaczenia bycia aktorem i mieszkańcem Polski. Chcemy konfrontować się z poczuciem wyobcowania i nowym znaczeniem codziennych zmagań z perspektywy obcego. Tym samym projekt ma być przyczynkiem do badań nad istotą sztuki aktorskiej we współczesnym wielokulturowym i zglobalizowanym świecie. Chcemy analizować napięcie zachodzące między wymiarem kreacyjnym w pracy aktora a budowaniem wypowiedzi opartej na jego tożsamości kulturowej. Chcemy odpowiadać na pytania dotyczące strategii jakie może podjąć aktor–migrant, by dostać szansę pracy w swoim zawodzie. Czy musi i jest w stanie zmienić się w „prawdziwego Polaka”, pozbywając własnej tożsamości, akcentu, tradycji i koloru skóry? Te doświadczenia pomagają nam sformułować nasze wspólne marzenia i plany jakie mamy na przyszłość.

Od uczestników oczekujemy – oprócz gotowości do wystąpienia w dwóch pokazach na scenie teatralnej – również gotowości do wymiany doświadczeń dotyczących osobistych i społecznych kontekstów, ich artystycznej pracy na migracji lub niemożliwości jej wykonywania, a także aktywnego uczestnictwa we wspólnej rozmowie nad alternatywnymi modelami, otwierającymi instytucje artystyczne (w szczególności teatry) w Polsce na stałą współpracę z obcokrajowcami.

Istotnym kryterium wyboru uczestników będzie dostępność na czas prób: cztery spotkania w maju (terminy będą jeszcze ustalane) oraz intensywna praca w okresie 17–22 czerwca. Próby będą odbywały się w Warszawie (w siedzibie Biennale Warszawa oraz TR Warszawa). Pokazy będą miały miejsce w TR Warszawa 21 oraz 22 czerwca 2019 roku w ramach tegorocznej edycji Biennale Warszawa.

Projekt stworza również możliwości współpracy z Biennale Warszawa w nadchodzących latach oraz zakłada aktywne wsparcie twórców w nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami artystycznymi w Polsce.

Czas trwania projektu

31 marca 2019

termin składania aplikacji

4 kwietnia 2019

ogłoszenie listy osób zaproszonych na casting

kwiecień 2019

castingi – dokładny termin i miejsce zostaną podane osobom zaproszonym

maj 2019

4 spotkania

17-22 czerwca 2019

próby i pokazy

Jak aplikować?

Decyzję o zaproszeniu na casting podejmiemy na podstawie oceny przesłanego CV dotyczącego dotychczasowego dorobku artystycznego oraz krótkiego opisu motywacji do wzięcia udziału w projekcie (max. 1000 znaków). Przez wzgląd na organizację prób i otwarty pokaz, będący zwieńczeniem projektu, osoby zgłaszające się powinny posługiwać się językiem polskim i/lub angielskim na tyle sprawnie, żeby funkcjonować niezależnie i swobodnie komunikować się z zespołem i publicznością.

Oferujemy:

– wynagrodzenie za pracę nad spektaklem (wynagrodzenie dla wszystkich biorących udział w tym przedsięwzięciu twórców i twórczyń będzie równe; jego wysokość podamy podczas rozmowy castingowej)

– dostosowaną do uczestników pracę aktorską

– pomoc w nawiązaniu współpracy z teatrami w Polsce

– możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Biennale Warszawa

Uwaga: nie pokrywamy kosztów podróży i pobytu w Warszawie.

Jak aplikować?

Elektroniczną aplikację w języku polskim lub angielskim (CV oraz krótki opis motywacji) należy przesłać w jednym dokumencie na adres email:

opencall@biennalewarszawa.pl

(zalecany format zgłoszenia: pdf).