Stanowisko w sprawie redukcji dotacji dla Biennale Warszawa na 2021 r.

W dniu 10.12.2020 r. Rada Miasta st. Warszawy przegłosowała budżet miasta na 2021 rok. Dotacja podmiotowa dla Biennale Warszawa na rok 2021 została zmniejszona o 225.000 zł (10,6%) w stosunku do roku 2020, co w praktyce oznacza redukcję budżetu programowego o ponad 50% i uniemożliwienie instytucji realizacji jej celów statutowych. Zmniejszenie nie jest spowodowane ogólną redukcją budżetu na skutek złej sytuacji finansowej miasta, będącej rezultatem pandemii. Większość instytucji kultury otrzymała znaczne zwiększenia (nierzadko o kilkaset tysięcy złotych) dotacji podmiotowych lub dotacje utrzymane zostały na dotychczasowych poziomach.

Równocześnie otrzymaliśmy od organizatora informację – potwierdzoną w przegłosowanym budżecie – że w roku 2021 m. st. Warszawa nie przekaże środków na realizację drugiej edycji festiwalu Biennale Warszawa (edycja 2021). Decyzja o tak znacznej redukcji budżetu podjęta została przez miasto po 1,5-rocznym okresie intensywnej pracy nad programem Biennale Warszawa 2021 z naszymi partnerami i partnerkami, artystkami i artystkami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi ruchami społecznymi i aktywistkami. Zapadła mimo posiadanej przez miasto wiedzy na temat zaangażowania Biennale Warszawa w wiele projektów i programów, także o charakterze międzynarodowym, nakładających na instytucję określone zobowiązania programowe, formalno-prawne i finansowe. Oznacza ona unieważnienie wielomiesięcznej pracy, konieczność zmiany programu, w tym także ograniczenie projektów będących kontynuacją i rozwinięciem działań zainicjowanych w okresie pandemii w trybie online, które były pomyślane jako forma wsparcia przedstawicielek i przedstawicieli środowiska w okresie lockdownu. Redukcja finansowania odbywa się w sytuacji, w której na skutek pandemii już raz musieliśmy zawiesić istotną część naszego programu, przeorganizowując go i adaptując do działalności online, w sytuacji niepewności dla wielu pracowniczek i pracowników kultury.

O naszych dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.