East Europe Biennial Alliance wyraża solidarność z narodem ukraińskim

Wzywamy międzynarodową społeczność (artystyczną) do solidarności i wsparcia obywateli Ukrainy wszelkimi możliwymi środkami.

Jako członkowie East Europe Biennial Alliance wyrażamy naszą głęboką solidarność z naszymi partnerami z Kyiv Biennial oraz z narodem ukraińskim, stanowczo sprzeciwiając się trwającej, a obecnie ponownie eskalującej przemocy, stosowanej przez putinowską Rosję.

W świetle ostatnich wydarzeń wzywamy naszą międzynarodową społeczność do wsparcia obywateli Ukrainy poprzez wzmacnianie ich głosu na poziomie lokalnym i międzynarodowym, w rozmowach z politykami i decydentami na różnych szczeblach, ponieważ niezdecydowanie reszty świata prowadzi do tego, że każdego dnia zagrożone jest życie i dostęp do środków do życia coraz większej liczby osób.

BOJKOT ROSYJSKICH INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I OLIGARCHICZNYCH W SFERZE SZTUKI

Apelujemy o pielęgnowanie relacji z naszymi sojusznikami ponad granicami, zachowując rozwagę we wspieraniu rządowych i oligarchicznych struktur artystycznych, dla których kultura jest często wyłącznie narzędziem sprawowania  miękkiej władzy.

Opowiadamy się za budowaniem i utrzymywaniem alternatywnych transnarodowych sojuszy, w których można praktykować debatę krytyczną i alternatywne modele geopolityczne, i po raz kolejny mówimy stanowczo: Nie dla wojny na Ukrainie! Nie dla okupacji!

East Europe Biennial Alliance tworzą: Biennale Matter of Art Prague, Biennale Warszawa, Kyiv Biennial, OFF-Biennale Budapest, and Survival Kit Festival Riga.