Zapowiedź nowego cyklu Biennale Warszawa

Mapa zmodyfikowanych, topniejących kontynentów, świata zorganizowanego według innych niż umowna oś i znane współrzędne, zapowiada cykl Biennale Warszawa, poświęcony autorytaryzmowi. Projekt mapy przyjmuje nową perspektywę na ogólnie przyjęty i utrwalony obraz świata. Jako wizualna zapowiedź przyszłych działań programowych, został umieszczony w witrynie w siedzibie Biennale Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 34/50 (MA3450).

Projekt na witrynie został oparty o mapę świata AuthaGraph, stworzonej przez tokijskiego architekta Hajime Narukawę i absolwentów Uniwersytetu Keio w 1999 roku, która oddaje rzeczywiste proporcje i kształty ziemskich lądów, a także odległości między nimi. Dodatkowo daje możliwość wybrania dowolnego punktu jako środka świata, co koryguje klasyczną, zniekształconą, z powodu marginalizacji niektórych rejonów geograficznych, perspektywę. Witryna w siedzibie Biennale Warszawa przedstawia dwie wersje mapy, z centrum na Pacyfiku i w Afryce.

  

Mapa wykorzystana dzięki uprzejmości AuthaGraph.

Przygotowanie projektu: Jakub de Barbaro