Bezgraniczne utopie cyfrowe: akceptacja wzajemnych powiązań między ludźmi, istnieniami, przeszłością, teraźniejszością i naszymi marzeniami

Wykład: Ramesh Srinivasan

Żyjemy w czasach niepokoju i ciągłego kryzysu, w świecie podzielonym i fragmentarycznym. Od czerpania korzyści lub doznawania cierpienia w wyniku pandemii COVID-19 po fałszywe możliwości wyboru między neoliberalizmem a neofaszyzmem – żyjemy w świecie, w którym łatwo jest zakładać, że nawet jeśli nie sama choroba, to konflikt, sprzeciw i apatia zostaną z nami już na stałe. Pojawienie się takiego myślenia można powiązać z cyfrowymi technologiami fragmentacji, które wspierają najbardziej odłączone, a mimo to najpotężniejsze jednostki żyjące na naszej planecie, pozostawiając reszcie życie w bańkach histerii. Dodatkowo ułatwiają to dostarczające dopaminę algorytmy, które preferują to, co sensacyjne i oburzające. Te podziały dotyczą nie tylko mediów społecznościowych, które przechwyciły nasze kanały wiadomości, sieci telefoniczne i media, ale również systemów AI oraz inwazyjnych technologii biometrycznych, które dzielą nas na podstawie traum z przeszłości, tworząc rasistowskie, seksistowskie, klasistowskie i geograficzne formy segregacji.

Czy jednak takie jest właściwe przeznaczenie technologii, nie mówiąc o ludziach i planecie? Ramesh Srinivasan pokaże, że wcale nie musi tak być, posiłkując się przykładami z całego świata oraz używając filozoficznych i konceptualnych narzędzi, które umożliwiają wyobrażenie sobie na nowo wszelkiego rodzaju systemów. To otwiera możliwość nowego zrozumienia tego, czym jest sama technologia. Wykład toruje drogę dla socjotechnicznych utopii, które każą nam zadać sobie pytania o to, co to znaczy być człowiekiem i czy naprawdę umiemy nawiązywać relacje między sobą (z ludźmi i nieludźmi) oparte na wzajemności i poczuciu wspólnoty. Zamiast rozpoczynać i kończyć w krainie spekulacji i teorii, Ramesh Srinivasan przedstawi liczne przykłady wskazujące drogę naprzód w kierunku międzybycia i wewnętrznego powiązania. Taką, która zamiast wymazywać czy zaciemniać, celebruje różne sposoby posiadania wiedzy, bycia i wierzenia.

Wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia