Fot. Bartosz Górka
Fot. Bartosz Górka
Democracia
Jeremiasz, 2018
Seria 22 fotografii
Dzięki uprzejmości artystów oraz a/political
Wspólna realizacja a/political oraz Station Museum w Houston

 

Seria zdjęć przedstawiających członków Huey P. Newton Gun Club (HPNGC). Fotografie powstały w czasie kręcenia przez kolektyw Democracia dzieła operowego PORZĄDEK, również pokazywanego w ramach wystawy. HPNGC to autonomiczna platforma służąca jako miejsce spotkań różnych grup dysydentów. Zdjęcia przedstawiają demonstrację poparcia dla prawa do jawnego noszenia broni; Democracia, za pomocą transparentów o mocnym przekazie politycznym, przekształciła głoszone na niej hasła w radykalny wiersz protestu. Demonstracja praw gwarantowanych przez drugą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych jest manifestacją prawa do samoobrony – jednego z kluczowych postulatów Partii Czarnych Panter, z której wywodzi się HPNGC. Pośród licznych celów grupy znajdują się zwiększanie sił poprzez edukację i pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy służb porządku publicznego oraz sądownictwa karnego. Odpowiedź na skierowane do HPNGC pytanie o motywację do współpracy z kolektywem Democracia i o jej miejsce w narracji projektu brzmiała: „Jak powiedział Marks, walka przeciwko uciskowi musi być kierowana przez najbardziej uciśnionych”.