FLORAPHILIA. Rewolucja roślin
Oprowadzanie z audiodeskrypcją

Dla osób niewidomych i z dysfunkcjami wzroku

Oprowadzanie po wystawie “FLORAPHILIA. Rewolucja roślin” odbywa się w ramach “Spacerownika Wielozmysłowego” cyklu spotkań połączonych z oprowadzaniem po wystawach prezentowanych w galeriach sztuki, instytucjach kultury i innych miejscach zaproponowanych przez naszych uczestników. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawności wzroku, które chcemy włączyć w odbiór i doświadczenie kultury wizualnej. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem sztuki poprzez inne zmysły niż wzrok.

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły to inicjatywa włączająca osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy wykluczone w odbiór oraz tworzenie sztuki. Chciałybyśmy, żeby kultura stała się wrażliwa i otwarta na różnorodne potrzeby. Obecnie nasze działania skierowane są głównie do osób niewidomych i niedowidzących. Tworzymy dla nich przestrzeń dającą możliwość samodzielnego poznawania sztuki. Zależy nam na integracji i wspólnej wymianie doświadczeń dlatego organizowane przez nas wydarzenia są otwarte dla wszystkich.