Katarzyna Andrejczuk

Absolwentka Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Przez wiele lat współpracowała z Centrum Nauki Kopernik jako animator, edukator i trener. Aktualnie studentka Szkoły Edukacji na ścieżce matematycznej. Hobbystycznie tworzy ceramikę i fotografie. W Chórze Polin od 2016 roku, brała udział w czterech projektach.