Magda Malinowska

Działaczka związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, pracowniczka polskiego oddziału Amazona. Działa na rzecz propagowania idei skróconego czasu pracy, jako istotnego postulatu ruchu pracowniczego. Reżyserka  Strajku Matek (Think Tank Feministyczny) – dokumentu o warunkach pracy i życia kobiet w Wałbrzychu oraz taktykach oporu.