Tamás Tóth

Tamás Tóth przez wiele lat pracował jako pedagog, zamieszkując w gettach wspólnie ze zmarginalizowanymi społecznościami Środkowej Europy – Polski, Węgier i Rumunii. Prowadzone na podstawie tych doświadczeń badania teoretyczne (filozofia polityki, pedagogika i psychoanaliza) poświęca kwestii ideologii: iluzji, zniekształceń, mistyfikacji organizujących edukację w obszarach miejskiej biedy. Obronił doktorat w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i w ELTE University w Budapeszcie w ramach programu EDITE finansowanego przez program Horyzont 2020 UE.