Groszowe sprawy

Groszowe sprawy to przestrzeń działań i spotkań z artystami oraz nieprzemyślanych zakupów na Bazarze „Namysłowska” w Warszawie, założona i prowadzona przez Maję Demską. Tematyka wydarzeń kręci się wokół pracy (artystycznej i zarobkowej), produkcji (kultury i PKB) i związków konsumpcji z rozrywką. Działania te często przyjmują formę karykatury „przedsiębiorczości” rozumianej jako remedium na problemy socjoekonomiczne (artystów i nie tylko), uznając tymczasowość za strategię przetrwania i działania w późnym kapitalizmie.

Groszowe sprawy rozpoczęły działalność latem 2018 cyklem efemerycznych wydarzeń pod chmurką, na łóżku polowym rozkładanym na weekendowym targowisku staroci przy Namysłowskiej. Od września 2018 ich siedzibą jest pawilon handlowo-usługowy nr 34 na terenie bazaru. Do dziś w ramach Groszowych spraw odbyło się kilkadziesiąt działań performatywnych, prezentacji projektów artystycznych, warsztatów, wystaw i instalacji site-specific obejmujących nie tylko przestrzeń pawilonu 34., ale również sąsiedzkich punktów handlowo-uslugowych (wystawa „Groszowe Sprawy Deluxe”) czy tarasu Ośrodka Sportowego „Namysłowska” („Laguna” Marty Krześlak w ramach Biennale Warszawa). W 2019 były również miejscem dwumiesięcznej rezydencji studentów wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie zakończonej wystawą w galerii Spokojna.

Poza bazarem Groszowe sprawy gościnnie brały udział w wystawach w BWA Wrocław Główny („Cała Polska”), galerii Salon Akademii („Living Room”), a plenerowo w „Interesie” Galerii Potencja i w „Rozkwicie” w Ogrodzie Botanicznym UW.

Sposoby w jaki finansowana jest działalność Groszowych spraw to: wykładanie kasy z własnej kieszeni, wymiana usług typu beauty&wellness wykonywanych przez artystów, loteria fantowa, sprzedaż własnych włosów na perukę, wynagrodzenia za prezentację projektu na wystawach instytucjonalnych oraz, od czerwca 2019, wsparcie Biennale Warszawa.

Gośćmi Groszowych spraw byli dotąd: Atelier Artel, Alicja Wysocka (Alfa Omegi), Marta Krześlak, Karolina Mełnicka, Dominika Olszowy, Małgorzata Goliszewska, Viktor Vejvoda, Nobody Club, ŁAŁOK, Bożna Wydrowska, Pamela Bożek, Jakub Gliński, kółko manikiurowe, Filip Lech, Kurzojady, Katka Blajchert, Nomadic State, Bolesław Chromry i studenci wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Groszowe sprawy wpisują się w koncepcje programowe Biennale Warszawa, instytucji postulującej i  angażującej się w działalność społeczną. Biennale Warszawa chce być miejscem, w którym istnieją szczególnie dogodne warunki do rozwoju oddolnym inicjatyw.

Groszowe sprawy
Pawilon 34
Bazar „Namysłowska”
ul. Namysłowska 8
03-477 Warszawa