(Nie)oczywiste sojusze: intersekcjonalna solidarność

Okrągły stół z udziałem aktywistów i aktywistek działających w różnych polach antydyskryminacyjnych, prawo-człowieczych i pro-równościowych

Okrągły stół (Nie)oczywiste sojusze: intersekcjonalna solidarność to spotkanie aktywistek i aktywistów działających w różnych polach antydyskryminacyjnych, prawo-człowieczych i pro-równościowych. Chcemy wspólnie porozmawiać o możliwych sojuszach i formach solidarności pomiędzy organizacjami, grupami nieformalnymi, działaczami i działaczkami od lat walczącymi o sprawiedliwość, równość i prawa człowieka.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie aktywizm wokół HIV w Polsce, który, jak wynika z badań prowadzonych w ramach projektu EUROPACH, w przeciwieństwie do doświadczeń niektórych krajów zachodnich, dzieje się często w oderwaniu od innych form aktywizmu czy ruchów społecznych (np. ruchu feministycznego czy LGBTQ+). Chcemy porozmawiać o możliwościach przekraczania granic w aktywizmie, tworzenia (nie)oczywistych sojuszy i formach wzajemnego wsparcia.

W dyskusji wezmą udział: Magdalena Bartnik (Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR), Marta Dora (Poradnia Seksuologiczna SU Kraków), Joanna Gałaj (Stowarzyszenie „Bądź z nami”), Martyna Możdrzeń (Sex Work Polska), Eliza Rutynowska (aplikantka adwokacka), Joanna Skonieczna (Kampania przeciw Homofobii), Tomasz Siara (Bears of Poland, Niewykrywalni.pl), Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Zosia Nierodzińska (Galeria Miejska Arsenał), Robert Piotr Łukasik (Zjednoczenie „Pozytywni w Tęczy”), Szymon Adamczak.