Lawirowanie, aktywizm i światy polityk HIV/AIDS

Wykład Justyny Struzik (EUROPACH, IS UJ)

Jak wyglądają codzienne światy polityk HIV/AIDS? W jaki sposób osoby żyjące z HIV, aktywistki i aktywiści, politycy i polityczki negocjują swoje zaangażowanie i pozycję w podejmowanych działaniach? W swoim wykładzie Justyna Struzik przedstawi refleksje z badań jakościowych prowadzonych w ramach projektu Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health wśród osób zaangażowych w polityki HIV/AIDS w Polsce. Opierając się na wywiadach historii mówionej pokaże, dlaczego ‘lawirowanie’ jest przydatnym pojęciem do zrozumienia sprawczości, aktywizmu i polityki w polu HIV/AIDS.

Wykład Justyny Struzik (EUROPACH, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)