Kto w Polsce ma HIV?
Nowe spojrzenie

Spotkanie z Jakubem Janiszewskim, autorem książki „Kto w Polsce ma HIV?” (2013)

Wstęp wolny

„«Mamy sukces» – mówi Ministerstwo Zdrowia, gdy przychodzi do rozmowy o polskiej epidemii HIV/AIDS. – «Stworzyliśmy skuteczne instytucje, dobre systemowe rozwiązania, gęstą sieć organizacji pozarządowych. Radzimy sobie» – dodaje i idzie spać.
Książka Jakuba Janiszewskiego jest próbą interpretacji tego sennego marzenia. Bo to nie jest zwykły sen. To sen kogoś, kto łamie prawa reprodukcyjne, lekceważy mniejszości seksualne, ściga użytkowników narkotyków, nie prowadzi sensownej edukacji seksualnej, zapomniał o działaniach prewencyjnych, ma słaby trzeci sektor i mało przyjazną służbę zdrowia. A jednak śpi, jakby problem nie był jego. A jeśli nie jego – to czyj? Kto w Polsce ma HIV? […]”. (Krytyka Polityczna)

Książka Jakuba Janiszewskiego Kto w Polsce ma HIV? wydana w roku 2013 przez Krytykę Polityczną pokazywała skomplikowane oblicza polityk HIV/AIDS w Polsce. Chcemy powrócić do niej w 2020 roku, by porozmawiać z autorem o procesie powstawania i recepcji książki w niełatwym, polskim kontekście oraz zapytać o to, czy i jak zmieniły się światy polityk HIV/AIDS.