Leki, prawa i zyski: złożone relacje między przemysłem farmaceutycznym i aktywizmem

Projekcja dokumentacji filmowej z interwencji aktywistek i aktywistów podczas Międzynarodowej Konferencji AIDS w 2018 „Przemysł farmaceutyczny kłamie” (reż. Todd Sekuler) i dyskusja z udziałem aktywistek i aktywistów działających na rzecz uniwersalnego dostępu do leczenia na HIV

Wstęp wolny

Wydarzenie w języku angielskim, bez tłumaczenia

Istnieje wiele różnych typów relacji między przemysłem farmaceutycznym a aktywizmem HIV w Europie. Spotkanie tworzy przestrzeń do skonfrontowania wielu różnych perspektyw myślenia o relacjach między farmą a aktywizmem oraz wynikających z nich możliwości i ograniczeń – dla praw człowieka, rozwoju technologii biomedycznych, społeczeństwa obywatelskiego i zysków finansowych. Celem spotkania jest też spojrzenie na to, w jaki sposób przemysł farmaceutyczny i sposoby zaangażowania we współpracę z nim kształtowały formy aktywizmu w polu HIV oraz oblicza epidemii w Europie.

Dyskusji towarzyszy projekcja dokumentacji filmowej z interwencji aktywistek i aktywistów podczas Międzynarodowej Konferencji AIDS w 2018 Przemysł farmaceutyczny kłamie (reż. Todd Sekuler).

W dyskusji udział wezmą: Tamás Bereczky (EUPATI The European Patients’ Academy for Therapeutic Innovation), Apostolos Kalogiannis (European AIDS Treatment Group – EATG), Anna Marzec-Bogusławska (Krajowe Centrum ds. AIDS), Luís Mendão (Grupo de Activistas em Tratamentos – GAT, European AIDS Treatment Group – EATG), Oksana Panochenko (AIDS Action Europe – AAE)

Moderacja: Agata Dziuban, Todd Sekuler (EUROPACH)