Tamás Bereczky

Pracuje obecnie jako koordynator warsztatów, twórca treści i trener w EUPATI The European Patients’ Academy for Therapeutic Innovation (www.eupati.eu). Wcześniej był członkiem European AIDS Treatment Group (EATG, www.eatg.org), największej – i funkcjonującej już 15 lat – europejskiej sieci zrzeszającej osoby żyjące z HIV, gdzie w latach 2015-2018 pracował jako specjalista ds. komunikacji. Żyjąc z HIV od 2003 roku, przez cztery lata był członkiem zarządu EATG i w latach 2013-2015 pełnił funkcję współprzewodniczącego Forum Obywatelskiego ds. HIV/AIDS przy Komisji Europejskiej. Tamás pracuje również jako partner i konsultant w prowadzonej przez pacjentów strategicznej sieci doradczej Patvocates (www.patvocates.net).

Tamás uzyskał wyższe wykształcenie w zakresie lingwistyki (ELTE Uniwersytet w Budapeszcie) i psychologii (Open University), i wkrótce obroni doktorat poświęcony znaczeniu i perspektywom ruchu pacjenckiego w Europie. Pracował zarówno w obszarze dramatoterapii, ale także doradzał takim agencjom jak EACS, UNAIDS i ECDC w kwestiach związanych z HIV, HCV, potrzebami mężczyzn mających seks z mężczyznami, użytkowaniem substancji i politykami zdrowotnymi. Tworzył wideo rzecznicze w obszarze HIV i wzw C, strony i blogi w swoim ojczystym języku – węgierskim.

Publikacje Tamása podejmują problematykę sytuacji oraz możliwości organizacji pacjenckich w kapitalistycznym społeczeństwie; używania i użyteczności technik teatralnych w edukacji pacjenckiej; znaczenia mediów społecznościowych w rozwoju badań medycznych; kwestii zdrowotnych mężczyzn mających seks z mężczyznami z perspektywy queerowej; dyskursywnego usytuowania HIV/AIDS w trzydziestoleciu epidemii; kształcenia organizacji pacjenckich w zakresie cen leków, ich przystępności cenowej i rzecznictwa w polu uniwersalnego dostępu do leczenia.

Link do wybranych publikacji Tamása.