HIVstorie: Żywe polityki
Oprowadzanie kuratorskie
Agata Dziuban, Friederike Faust, Todd Sekuler, Justyna Struzik (EUROPACH)

Wstęp wolny

Wydarzenie w języku angielskim tłumaczone na język polski

Po wystawie oprowadza zespół projektu „Aktywizm, obywatelstwo, zdrowie: Rozwikływanie historii europejskich polityk HIV/AIDS” (Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health, EUROPACH) – Agata Dziuban, Friederike Faust, Todd Sekuler, Justyna Struzik.