Agnieszka Modzelewska

Absolwentka specjalizacji tłumaczeń pisemnych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Specjalizuje się w tłumaczeniach związanych z organizacjami pozarządowymi. Współpracowała m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkołą z Klasą, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Szkołą Liderów, tłumacząc warsztaty, wizyty studyjne i konferencje. Agnieszka współpracowała z zespołem EUROPACH przy konferencji zamykającej projekt i tłumaczyła napisy do wszystkich wywiadów pokazywanych w trakcie wystawy.