Todd Sekuler

Obronił doktorat na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz pracę magisterską w zakresie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Obecnie pracuje w Instytucie Europejskiej Etnologii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Przez ostatnie trzy lata Sekuler pracował wspólnie z Agatą Dziuban nad badaniem procesów tworzenia, negocjowania i kontestowania europejskich polityk z zakresu HIV/AIDS w ramach projektu Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH).