Luís Mendão

Luís jest prezesem zarządu portugalskiej organizacji GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos (Grupy Aktywistów Lekowych) –  stowarzyszenia założonego w 2001 roku i działającego w polu profilaktyki, wczesnej diagnozy, leczenia i opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Luis jest także założycielem Stowarzyszenia AntyProhibicjonistycznego i reprezentuje Portugalię w ramach Forum Obywatelskiego ds. HIV/AIDS przy Komisji Europejskiej. Jest członkiem European AIDS Treatment Group (EATG) i należy do Komitetu Sterującego inicjatywy HIVPORTUGAL. Przez wiele lat był konsultantem społecznościowych regionalnego biura Światowej Organizacji Zdrowia, EMCDDA i ECDC. Od 1996 żyje z HIV i wzw C.