Joanna Skonieczna

Absolwentka zdrowia publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA. Od 2018 roku Koordynatorka Programowa w obszarach zdrowie i edukacja w Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie m.in. koordynuje akcję “Tęczowy Piątek” oraz działania na rzecz osób trans i interpłciowych. Od 2012 działa w Grupie Edukatorów Seksualnych Ponton angażując się w działania na rzecz zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.