Szymon Adamczak

Artysta, pisarz i dramaturg, pracujący na styku teatru, działań performatywnych i społecznych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Kolektyw 1a w Poznaniu. Studiował filozofię i historię sztuki w ramach MISH na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył badawczy program dla praktyków teatru, DAS Theatre w Amsterdamie. W latach 2015-2017 pracował jako dramaturg i programer Narodowego Starego Teatru w Krakowie za dyrekcji artystycznej Jana Klaty. W swoich pracach szuka nieoczywistej i złożonej liryki odpowiadającej wyzwaniom współczesnego życia.
Szymon zajmuje się tworzeniem praktyki artystycznej czerpiącej z dziedzictwa aktywizmu i sztuki powstałych w odpowiedzi na HIV i AIDS. Jego performatywny duet An Ongoing Song dotyczył relacji ciała z wirusem i powstał w oparciu o intymne doświadczenie godzenia się z chorobą. Szymona interesuje również myśl queerowa, grupy czytelnicze oraz rozwijanie inicjatyw takich, jak Nieheteronormatywne Niderlandy, która kierowana jest do polskiej społeczności w Holandii. Jako artysta stowarzyszony z Biennale Warszawa zainicjował i prowadzi platformę badawczą „Polskie EIDS”. Mieszka w Amsterdamie.