Robert Piotr Łukasik

Prezes Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”, trener, edukator seksualny, certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka, szkoleniowiec Ministerstwa Zdrowia w zakresie problematyki HIV/AIDS, streetworker i partyworker, wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. MSM przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Nominowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – Program HIV/AIDS do międzynarodowej nagrody Reebok Human Rights Award 2002 za szczególne osiągnięcia w ochronie praw człowieka w Polsce. Uhonorowany w 2003 roku Czerwoną Kokardką za szczególne zaangażowanie i zasługi na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS oraz chorych na AIDS w Polsce. W roku 2004 nominowany do tytułu Człowieka Tęczy, uhonorowany członkostwem honorowym Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”.