Oprowadzanie po wystawie

Grupa Robocza

Po wystawie Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley/Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną oprowadzają przedstawiciele interdyscyplinarnego kolektywu projektowego, zajmującego się nowym internetem i praktykami spekulatywnymi.

Oprowadzanie w języku polskim, w cenie biletu wstępu na wystawę.